O konkursie

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej Color Art w Goleniowie, którego organizatorem jest Goleniowski Dom Kultury jest imprezą cykliczną trwającą nieprzerwanie od 1990 roku. Jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej i od 1997 roku jest objęty honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Za cel stawiamy sobie jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z całego świata. Przyjmujemy zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz szkół. Laureaci konkursu wraz z Opiekunami są zapraszani do udziału w kilkudniowych nadmorskich warsztatach artystycznych, które prowadzą artyści plastycy.
Nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji prace są prezentowane na wystawach towarzyszących festiwalowi. Rokrocznie najciekawsze z nich przeznaczamy na licytacje, których celem jest niesienie pomocy dzieciom lub osobom w potrzebie. Wiele spośród nich przekazujemy szpitalom lub ośrodkom opiekuńczym. Pozostają także w ekspozycji licznych instytucji w kraju i za granicą.